مقاله بینش و روش در پژوهش های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بینش و روش در پژوهش های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش بومی
مقاله ارزیابی مشارکت روستایی
مقاله توسعه
مقاله توسعه روستایی
مقاله تحقیق جنسیتی
مقاله دانش رسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع فر جلال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: دانش مهر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدرش رشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در ادبیات توسعه، پارادایم هایی نظیر توسعه روستایی درونزا، امرار معاش پایدار روستایی، توسعه پایدار و پساتوسعه، موافق و طرفدار مطرح شدن و نیز کاربرد دانش بومی در توسعه یافتگی جوامع، به ویژه جوامع محلی است. از این رو، توجه به این موضوع و شناسایی چارچوب روش شناختی آن، اهمیت فراوانی یافته است، موضوعی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، برای دست یابی به توسعه ای همه جانبه و پایدار، باید دانش و اطلاعات چند هزار ساله مردم- که می توان آن را مادر دانش رسمی دانست- را مورد توجه ویژه ای قرار داد. مقاله حاضر نیز در همین راستا تالیف شده است و تلاش می شود با ورود بحث دانش بومی به ادبیات توسعه با نگاهی نو، به مطالعات توسعه و توسعه روستایی بنگرد.