مقاله بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طلائع بن رزیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طلائع بن رزیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بینامتنی
مقاله قرآن
مقاله حدیث
مقاله اهل بیت (ع)
مقاله طلائع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسبوق سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دریادل موحد اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط یک متن با متن های دیگر از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگرانی چون ژولیا کریستوا (ت ۱۹۱۴رولاند بارت (ت ۱۹۱۵ م)، ژنت (ت ۱۹۳۰ م)، و… قرار گرفته است. این نظریه به روابط بین متونی می پردازد که باعث آفرینش متنی جدید می شوند. بر پایه این نظریه هر متنی بر اساس متونی که پیشتر خوانده ایم معنا می دهد و استوار به رمزگانی است که پیشتر شناخته ایم.
مفاهیم والای قرآن و احادیث نبوی و متن هنری آنها از دیرباز مورد توجه و اهتمام شعرای شیعه بوده است. از جمله آنان طلائع بن رزیک شاعر شیعی عصر فاطمی است که مفاهیم دینی با شعر او چنان ارتباط تنگاتنگ و عمیقی یافته که فهم دقیق آن نیازمند آشنایی با متن پنهان و شناخت چگونگی رابطه آنها با یکدیگر می باشد. پژوهش حاضر در پی آن است که چگونگی انتقال مفاهیم و تعابیر قرآنی و احادیث نبوی را به شعر شیعی طلائع بر اساس نظریه بینامتنی و در سه محور بینامتنی ترکیبی، واژگانی و مضمون مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.