مقاله بیماری های دل و روش های بهبود آن از منظر قرآن و ادبیات عرفانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) از صفحه ۸۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بیماری های دل و روش های بهبود آن از منظر قرآن و ادبیات عرفانی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قلب
مقاله قرآن
مقاله دل
مقاله بیماری
مقاله نفس
مقاله حسد
مقاله نفاق
مقاله ذکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی نژاد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، نگارنده با جستاری در فرهنگ ها و متون عرفانی، ضمن ارائه تعاریف مختلف از قلب و دل، با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث، بیماری هایی را که باعث انحراف و دگرگونی دل و در نتیجه افسردگی و موت قلبی می شود را با شواهدی از ادبیات عرفانی بیان می نماید، با توجه به اینکه خدای متعال در قرآن کریم، ضمن برشمردن بیماری های قلب، راه بهبودی آن را نیز متذکر شده است، نگارنده بعد از بررسی بیماری های دل، بر طبق آیات قرآن و احادیث، طریق بهبودی آن را همراه با شواهدی از متون نظم و نثر عرفانی بیان می نماید تا تاثیر پذیری ادبیات عرفانی از آیات قرآن مجید، نیز مشخص گردد.