مقاله بیداری اسلامی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بیداری اسلامی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورمیانه
مقاله بیداری اسلامی
مقاله تحولات سیاسی
مقاله تونس
مقاله مصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی قزوینی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میرشفیعی لنگری سیدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله بیداری اسلامی، یکی از مهم ترین تحولات منطقه خاورمیانه است، منطقه ای که همواره زمینه ساز حوادث و یا درگیر بحران هایی بوده که به تغییرات و بحران های اقتصادی، اجتماعی و دگرگونی های سیاسی و انتقال اریکه قدرت در کشورهای این منطقه انجامیده است. عدم ثبات سیاسی، هویت فرهنگی متفاوت و ایجاد چالش هایی در مواجهه با نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی غرب همواره توجه تحلیل گران و سیاستمداران منطقه و جهان را به خود جلب نموده است. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر جریانات اسلامی به طور اجمالی به چارچوب مفهوم بیداری در خاورمیانه پرداخته شود. اولین موج بیداری اسلامی در سال ۱۹۷۹ در ایران اسلامی شکل گرفت که ابعاد این بیداری در ایران فوق العاده وسیع بوده تا جایی که در قلمرو جغرافیایی این کشور محصور نماند و دومین موج آن در لبنان آغاز شد و اما سومین موج بیداری از اواخر سال ۲۰۱۰ در تونس پدیدار و دامنه آن به بسیاری از کشورهای خاورمیانه تسری یافته است و همچنین در ادامه این پژوهش به عوامل اثرگذار در احیای بیداری اسلامی از جمله عوامل سیاسی، اجتماعی فرهنگی و … پرداخته می شود.