مقاله بیداری اسلامی؛ سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۳۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بیداری اسلامی؛ سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سناریوسازی
مقاله تهاجم فرهنگی
مقاله تقابل فرهنگی
مقاله تبادل فرهنگی
مقاله تعامل فرهنگی
مقاله بیداری اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب اسلامی ایران، تجلی قدرت نرم به معنای توانایی معنوی و تاثیرگذاری در رفتار دیگران بدون تهدید یا پرداخت هزینه محسوس است. پیام جذاب انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه ای و بین المللی توانست رهگشای ملت های مسلمان و ملل جهان سومی و مستضعف شود، راه و رسم و الگوی جدیدی را پیش روی آنان قرار دهد و ضمن احیای هویت جهان اسلام، ارتقای بیداری اسلامی بر اساس تکیه بر خودباوری فرهنگی و پرچم داری انقلاب فرهنگی جهانی را به ارمغان آورد.
روش، آمیخته است؛ در مطالعه اکتشافی از روش اسنادی و در جمع آوری نظرهای افراد خبره از روش توصیفی و استنباطی و از تکنیک پرسش نامه، در مرحله تجزیه و تحلیل یافته ها از روش توصیفی و آزمایشی و از تکنیک مقطعی و Lizrer و Spss و تدوین و تحلیل سناریوهای فرهنگی جهان و انتخاب سناریوی منتخب از رویکرد عدم قطعیت بحرانی (Schwartz) استفاده شده است. سناریوهای فرهنگی حاکم بر جهان در قرن بیست و یکم به شناسایی پنج سناریوی اصلی منجر شد و در کنکاش حاضر سناریوی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز بیست ساله از میان آنان انتخاب گردید.