مقاله بیان MSTN و MyoD در پاسخ به تمرین مقاومتی در عضلات تند و کند انقباض موش ورزیده و غیر ورزیده نر ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بیان MSTN و MyoD در پاسخ به تمرین مقاومتی در عضلات تند و کند انقباض موش ورزیده و غیر ورزیده نر ویستار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله Real time – PCR ،MyoD
مقاله مایوستاتین
مقاله نعلی
مقاله خم کننده دراز شست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک وهله تمرین مقاومتی وامانده ساز بر مایوستاتین و MyoD، در عضلات اسکلتی موش های نر نژاد ویستار بود. ۳۰ موش به سه گروه تقسیم شدند: کنترل (۶ سر)، غیرورزیده (۱۲ سر) و ورزیده (۱۲ سر). تمرین مقاومتی شامل بالابردن وزنه روی نردبان بود. ۴۸ ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی هر دو گروه غیرورزیده و ورزیده یک جلسه تمرین مقاومتی وامانده ساز را انجام دادند و ۳ و ۶ ساعت بعد قربانی شدند. بیان مایوستاتین وMyoD  در نعلی و خم کننده دراز شست با تکنیک  Real time-PCRاندازه گیری و داده ها با روش ۲DDCT محاسبه شدند. تفاوت ها با t-test زوجی و مستقل تعیین شدند. بیانmyoD ، ۳ و ۶ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در نعلی نسبت به گروه کنترل، در گروه ورزیده به ترتیب ۱٫۵۴ برابر کاهش و ۱٫۰۷ برابر افزایش و در گروه غیرورزیده ۲٫۸۶ و ۴ برابر کاهش یافت. بیانmyoD ، ۳ و ۶ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در خم کننده دراز شست نسبت به گروه کنترل، در گروه ورزیده به ترتیب ۷۰ و ۳۳۹ برابر و در گروه غیرورزیده ۱۹۳ و ۲۰۶ برابر افزایش یافت. در بررسی بیان مایوستاتین ۶ و ۳ ساعت پس از تمرین درنعلی، در گروه ورزیده داده ای یافت نشد و در گروه غیرورزیده ۳ ساعت پس از یک جلسه تمرین نسبت به گروه کنترل ۸۵۴ برابر کاهش یافت و ۶ ساعت پس از یک جلسه تمرین داده ای یافت نشد. بیان مایوستاتین ۳ و ۶ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در خم کننده دراز شست نسبت به گروه کنترل، در گروه ورزیده به ترتیب ۱۵٫۸۷ و ۱٫۳۹ برابر کاهش و در گروه غیرورزیده ۵۹ و ۱۵۱ برابر افزایش یافت. یافته ها، پاسخ های متفاوت مایوستاتین و MyoD را به یک جلسه تمرین وامانده ساز مقاومتی در عضلات تند و کند موش های ورزیده و غیرورزیده آشکار می سازد.