مقاله بیان گلیکودلین در مبتلایان به سرطان مهاجم پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بیان گلیکودلین در مبتلایان به سرطان مهاجم پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله پستان
مقاله سرطان مهاجم داکتال
مقاله سرطان مهاجم لوبولار
مقاله گلیکودلین
مقاله ایمونوهیستوشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقشوار فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی زاده ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اخیرا بیان گلیکودلین در بافت طبیعی و سرطانی پستان انسان و رابطه آن با سن، نوع تومور، درجه میکروسکوپی و متاستاز به غدد لنفاوی زیربغل مورد توجه واقع شده است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بیان گلیکودلین در مبتلایان به سرطان مهاجم پستان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۹۶ نمونه بلوک پارافینی سرطان پستان بررسی و بیان مارکر گلیکودلین به روش ایمونوهیستوشیمی صورت گرفت. اطلاعات مربوط به سن بیمار، اندازه تومور و تعداد غدد لنفاوی درگیر زیربغل از پرونده بیماران استخراج گردید.
یافته ها: مارکر گلیکودلین به طور غیرمعنی داری در ۳۰٫۴۵ درصد از تومورهای پستان با متاستاز لنفاوی بیان گردید و این مارکر در ۷۲٫۷ درصد از تومورهای بدون متاستاز بیان شد (P<0.05). بین بیان مارکر گلیکودلین و درجه میکروسکوپی یک تومور و متاستاز به تعداد کمتر از ۴ غده لنفاوی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: بیان مارکر گلیکودلین می تواند نشانگر عدم تهاجم به غدد لنفاوی در سرطان پستان باشد.