مقاله بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب ژن سنتتیک زنجیره HC تتانوتوکسین در سیستم بیانی پروکاریوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب ژن سنتتیک زنجیره HC تتانوتوکسین در سیستم بیانی پروکاریوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسین کزاز
مقاله زنجیره نوترکیب HC
مقاله بیان
مقاله کاندید واکسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اولاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمیان جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توکسین کلستریدیوم تتانی یا تتانواسپاسمین عامل بیماری مهلک کزاز است. امروزه از توکسوئید آن به عنوان واکسن استفاده می شود. تتانواسپاسمین شامل سه زنجیره L، HN و HC می باشد. زنجیره HC بخش اتصال دهنده و ایمونوژنیک آن است و به عنوان کاندیدای واکسن مطرح می باشد. هدف از این مطالعه، طراحی و تهیه ژن صناعی زنجیره HC تتانواسپاسمین، بیان و بهینه سازی آن و تخلیص پروتئین نوترکیب حاصل از آن به عنوان کاندیدای واکسن است.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی پس از انجام مطالعات بیوانفورماتیکی و بهینه سازی ترادف ژن HC، سفارش سنتز ژن در وکتور بیانی pET28a داده شد. تایید آن به کمک هضم آنزیمی انجام شد. سپس این سازه ژنی در میزبان مناسب (E. Coli Bl21DE3) تراریخت گردید. پس از بیان ژن و تخلیص پروتئین نوترکیب، این پروتئین با کمک وسترن بلات مورد تایید قرار گرفت.
یافته ها: آنالیز بیوانفورماتیکی و مولکولی این ژن، صحت آن را تایید نمود. باند ۱۳۵۶ bp ژن Hc در ژل آگارز و باند ۵۰ کیلو دالتونی بیان ژن در ژل SDS-PAGE و در غشای نیترو سلولز (وسترن بلات) مشاهده شد. پروتئین نوترکیب در هر دو شکل محلول و نامحلول (اجسام توده ای شکل) تولید شده بود. این دو شکل پروتئین با هر دو روش طبیعی و دناتوره به میزان زیادی تخلیص گردید.
نتیجه گیری: با توجه به مزیت های پروتئین نوترکیب HC به توکسوئید کزاز به نظر می آید پروتئین نوترکیب حاصل می تواند به عنوان کاندیدای واکسن جایگزینی مناسبی برای واکسن کزاز باشد.