سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی انجم شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه شناسی و فسیل شناس
احمد لطف آبادعرب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز امیرشاه کرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور وزوان، اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه بوم شناسی دیرینه نهشته های میوسن پیشین در منطقه سیرجان )جنوب غرب کرمان(، یک برش انتخاب و نمونه برداری از آن انجام گردیده. در این برش نهشته های میوسن پیشین بر روی کنگلومرای قاعده ای قرار داشته ومرز بالایی آنفرسایشی است. روزن داران کف زی در این برش به دو صورت سطح زی و درون زی وجود داشته و شامل ۹ گروه شکلی می باشند. حضور روزن داران کف زی با همزیستی جلبکی، محیطی کم عمق، گرم و نورانی را برای این نهشته ها نشان می دهد