سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا جواهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی

چکیده:

موضوع این مقاله بوم بیابانی و هویت پردازی درشهرهای تاریخی با رویکردی به مجموعه عبدل آباد ساوه است هدف کلی این مقاله جمع آوری اطلاعاتی درخصوص بی توجهی به امکان بهره برداری سودآور از منابع با ارزش تاریخی و آسان از کف دادن آنهاست زیرا بازیافتن این گنجینه که چنین آسان تخریب و نابود می شود با هیچ سرمایه ای هرچقدر عظیم ممکن نخواهد بود اگر به درستی تمام ارزشهای شهرهای تاریخی تشخیص داده شود مرمت و احیا بناهای تاریخی فواید اجتماعی فرهنگی اقتصادی متعددی دارد فواید اجتماعی از این لحاظ که شهرها و مردم هویت خودشان را متعلق به آن میدانند و سعی درنگهداری از آن و شناساندن آن می کننددرمجموعه عبدل آباد کوشکی وجود دارد که درباغ فراموشی به زندگی خود همچنان ادامه میدهد که دارای ارزشهای افزوده اقتصادی اجتماعی بالقوه است که با باززنده سازی می توان آن را بالفعل نمود برای خدمات بیشتر و جذب گردشگر و بالا بردن سطح فرهنگ و این م یتواند راهی باشد تا از بی هویتی ایجاد شده درمنطقه جلوگیری کند