سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فیروز اردشیریان – شرکت ناموران پژوهش و توسعه

چکیده:

بومی سازی فن آوری همواره بخشی از آرمان های پژوهشگران، مهندسان و صنعت گران ایران در فرآیند رشد و توسعه ملی بوده است. کارآفرینان و سرمایه گذاران دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی به مقوله بومی سازی تجاری سازی فن آوری رابا نگاهی بهمسئولیت پذیری و ریسک پذیری می نگرند. آنها بومی سازی فن آوری را تقدیر و تحسین می کنند لکن در عمل به آن دسته از فن آوری های روی می آورند که در عرصه جهانی قابل خریدند و ریسک پذیری ناچیزیدارند. چنین فن آوری هائی در انحصارشرکت های خارجی است. دراین مقاله مروی بر روند بومی سازی فن آوری درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایران می گردد و به آنچه که در مسیر بومیسازی فن آوری نقش بازدارنده دارد اشاره می رود و درپایان راهکاری جهت سرعت بخشیدن به روند بومی سازی فن آوری پیشنهاد می گردد.