سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا برزگر – دانشجوی دکتری معماری
محمدعلی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه یکیا ز مبادی معضل تغییر اقلیم ایجادآسایش حرارتی درساختمان هاست انسان های امروزین با مصرف بالای خود برای تامین سرمایش گرمایش و غیره تنها به آسایش خود اندیشیده و به ذخایر انرژی و آب و میزان تاثیرات نامطلوب ان برمحیط زیست توجهی نمی نمایند دراین خصوص سیاست های مختلفی ارایه گردیده است یکی از اقدامات اصولی بهینه سازی بدنه ساختمان ها درراستای کاهش مصرف انرژی است و یکی دیگر از راه کارهای جهانی و کنترلی تدوین مقررات است که درکشور ما نیز تدوین گردیده است اما با وجود نقاط قوت این آیین نامه نکات ابهاهم آمیز نیز وجود دارد ایران کشوریست با اقلیم های متفاوت بطوریکه دو منطقه همجوار از شرایط آب و هوایی و معماری بومی یکسانی برخوردار نیستند درروند این پژوهش به ضرورت بازبینی مقررات ساختمانی تاکید شده و دلایل آن با توجه به نمونه های معماری بومی مدنظر قرارگرفت زیبایی معماری بومی دراین است که فرم معماری هرمنطقه آینه ای از اقلیم انست درنتیجه بایست مانند گذشته مقررات بگونه ای متناسب با بوم هر منطقه بازبینی گردد دراین نوشتار به یکی از شاخه های اصلی معماری بومی نحوه برخورد ساختمان با زمین پرداخته می شود.