سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده زرگری – دکتری حمل ونقل و ترافیک، دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ایر
حسین مبشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و
میرپویا ناصری علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و

چکیده:

سیستم های هوشمند حمل و نقل مجموعه ای از دستاورد های شگفت انگیز فناوری اطلاعات در حمل و نقل است که کیفیت زندگی مردم و نیز مدیریت حمل و نقل را در جوامع مختلف، متحول نموده است. به عبارت دیگر این سیستم هوشمند یکی از جلوه های مهم زندگی در اقتصاد مدرن است. سیستم هوشمند حمل و نقل با استفاده و بکارگیری تکنولوژیهای نوین(همچون الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل)بصورت یکپارچه باعث ارتقا ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل می شود و به شیوه های مختلف حمل و نقل از طریق جاده، راه آهن، هوا و دریا قابل تعمیم است. باید توجه داشت که پیاده سازی خدمات این سیستم در هرکشوری بستگی زیادی به اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و حتی سیاسی آن دارد. در نتیجه با توجه به این موضوع باید راه کارهای صحیح ومطابق با شرایط موجود برای به کارگیری بهینه ازITSدر ایران در دسترس باشد.