سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عابد اسماعیلی – بوشهر منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی شرکت پلیمر آریاساسول
فاطمه درلیک –
سارا هواشی نژادیان –

چکیده:

امروزه توجه روز افزونی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های بازرسی، نگهداری و مدیریت در صنایع فرایندی نفت ،گاز،پتروشیمی و صنایع نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران بوجود آمده است. تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک به صاحبان صنعت این توانایی را می دهد تا محدوده ای از فاکتور های کلیدی، نظیر در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات، و همچنین ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مسائل مالی را در فرایند های تصمیم گیری خود در نظر داشته باشند. بازرسی بر مبنای ریسک RBI ، ابزاری مدیریتی جهت اولویتبندی ریسکهای مربوط به سیستمهای تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی براساس آن می باشد . محل اجرای این پژوهش بخش دی اتانایزر واحد فرایندی الفین شرکت پلیمر آریاساسول که شامل ۲۲ تجهیز اعم از برج و ظروف تحت فشار و مبدل می باشد که فراینداین واحد ظرفیت تبدیل سالیانه ۰۰۰۷۱۱۱ تن گاز اتان و تولید ۰ میلیون تن اتیلن را دارد، به گونهای انتخاب شده که دارای تنوع تجهیزات فرآیندی می باشد. نتیجه تحقیق، تعیین دستورالعمل اجرایی سیستم RBI ، اجرای موفق آن و تعیین تاریخ مناسب برای تعمیرات اساسی واحد براساس برنامه خروجی بازرسی بر مبنای ریسک سال ۰۱۰۲ می باشد. از طرفی تجهیزاتی که زمان بازرسی آنها قبل از تاریخ ذکر شده می باشد، تحت مدیریت کاهش ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و زمان تعمیرات اساسی آنها از سال ۰۱۰۲ به سال ۰۱۰۲ افزایش پیدا کرده که این تصمیم، موجب کاهش هزینه های توقف تولید و بازرسی و تعمیرات، افزایش ایمنی و قابلیت اعتماد تجهیزات به میزان قابل ملاحظه ای گردیده است