مقاله بومی سازی رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه ارزش های مذهبی، بن مایه های ادبی، و رویکرد های علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بومی سازی رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه ارزش های مذهبی، بن مایه های ادبی، و رویکرد های علمی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره
مقاله بومی سازی
مقاله مشاوره با استناد مذهبی
مقاله مشاوره با استناد ادبی
مقاله مشاوره با رویکردهای علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان، در عرصه های گوناگون زندگی، با موقعیت های تنش زا و چالش برانگیزی مواجه می شود که بسیاری از آن ها نه تنها فرد بلکه خانواده و عملکرد تحصیلی، شغلی، و روابط اجتماعی او را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. در چنین شرایطی، مشاوره کارشناسانه می تواند به او کمک کند تا، با شناخت بهتر مساله و راه حل های گوناگون، اتخاذ تصمیم و بالاخره عمل، تعادل را بازیابد. چنین کمک تخصصی ای طی فرایند مشاوره و روان درمانی صورت می پذیرد. مشاوره باید متناسب با نیازها و ویژگی های منحصر به فرد مراجع و محیطی باشد که فرد در آن رشد کرده و به مشکل برخورده است. این فرایند تحت تاثیر نظام باورها، ارزش ها، و نحوه نگرش مشاور به انسان، جهان بینی او، چهارچوب نظری، و مکاتب روان شناختی مورد قبول اوست. مشاوره ای موفق است که متناسب با خصوصیات بومی ارائه شود. نگاه امروزی جهان نیز در راستای بومی کردن مشاوره است.