سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطالله نجفی جیلانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
امین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراکثر شهرها رودخانه ها و کانالهای باز همواره کانون تخلیه فاضلاب ها زباله ها و نخاله های ساختمانی هستند این پدیده باعث می شود تا رودخانه ها چهره ی زشتی به خود گرفته و کانون آلودگی و منبع انتشار بوهای نامطلوب باشند این مقاله به بررسی نقش بومهای شناور درجلوگیری از ورود آشغالهای شناور و الودگی نفتی به رودخانه ها دریاها و مخازن سد می پردازد بومها ابتدا برای کنترل آلودگی نفتی دردریا به کار می رفتند اما بعدها برای جمع آوری آشغالهای شناور دررودخانه ها و مخازن سد نیز مورد استفاده قرار گرفتند بوم آشغالگیر یک مثال موثر و اقتصادی برای آشغال شناور است اما اگر به درستی طراحی نشود مش ریز ان مانع زهکشی مناسب هنگام طوفان می شود درادامه اجزای مختلف بوم کاربردها و ملاحظات طراحی آن مورد برررسی قرارگرفته است نتایج بررسی نشان میدهد اگر بوم ها به طور مناسبی طراحی شده و در جریانهای با سرعت پایین مورد استفاده قرار بگیرند عملکرد خوبی از خود نشان خواهد داد.