سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیوا یزدانی فرد – دانشجوی کارشناسی محیط زیست

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان یکی از ۳صنعت برتر دنیا بعد از صنایع نفت و خودروسازی مطرح می شود و به وجود آمدن شاخه های مختلف این صنعت می تواند نگاه ویژه ما را به بخشهای طبیعی و جاذبه های طبیعی مناطق مختلف دنیا به عنوان یکی از این شاخه ها معطوف کند بیابان ها و کویرها به عنوان یکی از بومهای ویژه مناطق خشک و سرد نقش مهمی را درجذب گردشگران ایفا می کنند این مقاله باه دف بررسی شناسایی و معرفی بومهای بیابانی به عنوان یکی زیباترین پدیده های موجود درمناطق خشک و با استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی گردآوری شده است که دراین میان نیز ازمنابع کتابخانها ی مقاله ها و نتایج همایش ها و کنفرانسهای مربوط به موضوع بهره گرفته شده است درنتیجه باتوجه به مطالعات صورت گرفته بیابان و پدیده های ویژه و بکرطبیعی انسانی موجود درآن به عنوان یکی از زیست بومهای زیبای موجود میتوانددرافزایش وجذب گردشگران به ویژه دوستداران این محیط ها نقشی اساسی را به عهده گرفته و باتوجه به برنامه ریزی های علمی و مدیریت مناسب این بومها می توانیم ضمن بهره برداری از آنها توسعه پایدار را نیز برایشان به ارمغان آورده و این نقش را به نحو احسن اجرایی و عملیاتی کنیم