سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر محمدزاده – استادیار و مدیر گروه ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مر
صلاح الدین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،
هادی رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

چکیده:

در زمینه سیستم های ارزیابی و مدیریت عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی، سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن، م ؤثرترین و کارآمدترین تکنیک حال حاضر دنیا در اجرای استراتژی و ارزیابی جامع عملکرد است و قادر است استراتژی ها را با عملکرد و بودجه تلفیق نماید. کارت امتیازی متوازن، ترکیبی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد گذشته، جاری و نیز آینده را شامل شده و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد. با استفاده از این سیستم، شفافیت عملکرد کلیه واحدهای سازمانی و نیز افراد سازمان در ارتباط با اهداف و شاخص های عملکرد تعریف شده برای آنان را تا اندازه ای زیاد، افزایش می دهد و منجر به پاسخگویی بالا در سطح سازمان می گردد. در ا ین مقاله موانع اجرای استراتژی را تشریح کرده و در همین راستا به ذکر تارخچه بکارگیری کارت امتیازی متوازن و ه مچنین مقایسه انواع مدلها و روشها ی کنترل و ارزیابی عملکرد و فرآیند استقرار سیستم کارت ا متیازی متوازن و دلایل استفاده و مزایا و کارکردهای آن در زمینه بودجه ریزی ع ملیاتی پرداخته می شود.