سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدر محمدزاده – استادیار حسابداری گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
کاوه قادری – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد پیام نور
صلاح الدین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در تلاش اند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرآیند بهبود یا تغییر به نظامی عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ا رتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و مفهوم است، نزدیکتر سازند و از این طریق اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینان برای تصمیمهای بودجه دولت و مجلس فراهم آورند. بودجه ریزی عملیاتی، ابزار ارزشمندی برای ایجاد درک بنیادی و اساسی از تلفیق میان منابع به کار گرفته شده و عملکرد ایجاد شده است. در نتیجه مسئولان برنامه ها، فرصتی برای بررسی اثر متقابل درونی میان منابع و نتایج مورد انتظار در دست دارند. این تجربه به شکل مطلوبی مدیریت کلی برنامه ها را بهبود می بخشد. هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که از میان ه دفهای مورد نظر برای پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسی ها نشان می دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موافقت بودجه ریزی عملیاتی، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می کند.