سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا قادری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

قارچ Macrophomina phasolina یکی از مهم ترین بیمارگرهای گیاهی می باشد که باعث ایجاد پوسیدگی زغالی در روی طالبی در گچساران شده است. علائم بیماری ابتدا به صورت لکه ای در نزدیکی طوقه گیاه یا روی ساقه تشکیل می گردد که ابتدا سطحی بوده و فقط نسج سطحی را خراب می کند، و بعد آوند های چوبی به شکل الیاف مرده طوری خشک می شوند که فوراً شکسته و خرد می گردند. و شیره گیاه از شکاف هایی که در سطح پوست گیاه ایجاد می گردد خارج شده و در مجاورت هوا به صورت صمغ تیره رنگ باقی مانده و خشک می شوند. همچنین در زیر پوست تعداد زیادی میکرواسکلروت سیاه رنگ تشکیل می شوند. بعد از کشت و خالص سازی قارچ از بافت های پوسیده، قارچ M. phasolina به عنوان عامل بیماری شناخته شد. بر روی محیط کشت، پرگنه ی قارچ در ابتدا سفید و در نهایت تبدیل به رنگ سیاه شد. میکرواسکروت های سیاه رنگ فراوان به قطر ۸۸-۴۵ میکرومتر بودند. ۱۲ جدایه از بافت‌های طوقه و ریشه‌ی طالبی بدست آمد، که تمام جدایه ها در یک گروه فنوتیپی به نام پنبه ای با سختینه متراکم قرار گرفتند. با انجام اصول کخ و مایه زنی ارقام طالبی (ارلی دون، آدنیس، اژن، دران دل و چارن تایز) بیماریزایی قارچM. phasolina به اثبات رسید.