سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا خاکسفیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشگاه مهندسی صنایع و بررسی سیستم ها
غلامعلی رئیسی اردلی – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشگاه مهندسی صنایع و بررسی سیستم ها
پویا خاکسفیدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده مهندسی شهید نیکبت

چکیده:

امروزه به کار گیری رویکرد های سیستمی در حل مسائل دنیای واقعی بسیار کار گشاست.یکی از مشکلات این راه،چگونگی به کار گیری این روش هاست. در این مقاله سعی شده کارگرد رویکرد سیستمی،در بهینه سازی یکی از مسائل مهم دنیای صنعت نشان داده شود. بهینه سازی هزینه های طراحی ساختار سیستم مسئله ی مورد رقابتی است. اقلب ساختار های مورد مطالعه مسائل طراحی سیستم را می توان به فورم سیستم سری -موازی تبدیل نمود. در طراحی ساختار بسیاری از سیستم های واقعی نظیر سیستم های مکانیکی طراحی زمانی بهینه در نظر گرفته خواهد شد که تمامی ابزار های امکان پذیر برای ارتقاع قالیت اعتماد سیستم مینیمم سازی هزینه ی تولید و وزر سیستم به کار گرفته شوند. بنابراین در این مسائل از تکنیک های بهینه سازی ریاضی برای طراحی ساختار سیستم استفاده می شود و لازم است نحوه ی عملکرد سیستم به ساده ترین و جامع ترین صورت مدل سازی شود. یکی از روش های رایج در بهینه سازی طراحی سیستم استفاده از اجزای مازاد می باشد و اثبات شده است یک مسئله NP-hard است. اجزای مازاد، در حالت موازی به سیستم افزوده شده و از این طریق قابلیت اعتماد سیستم را ارتقاع می دهند. در این مقاله بهینه سازی هزینه ی طراحی سیستم بر اساس رویکرد تخصیص اجزای مازاد و با توجه به محدودیت حداقل قابلیت اعتماد امکان پذیر یرای کارکرد سیستم حداکثر هزینه جهت تولید و داکثر وزن امکان پذر برای سیستم انجام میشود و برای حل ان از الگوریتم مورچگان استفاده می گردد. الگوریتم مورچگان با در نظر گرفتنن تاثیر هم زمان توابع هدف و محدودیت های سیستم اقدام به ایجاد ساختار های امکان پذیر می نماید و از بین ان ها مناسب ترین ساختار طراحی را بر می گزیند. کاربرد این الگوریتم در بهینه سازی طراحی ساختار سیستم مکانیکی یک جعبه دنده نشان داده شده است . هدف بهینه سازی کاهش هزینه های ساخت سیستم جعبه دنده بر اساس محدودیت هزینه و وزن و نیز حفظ قابلیت اعتماد سیستم در حد مشخص است. در ادامه نحه مدل سازی جهت طراحی ساختار سیستم به تفضیل بیان می شود. بهینه سازی با هدف کاهشهزینه های طراحی انجام شده و طراحی بهینه مقدار هزینه، وزن و قابلیت اعتماد مطلوب گزارش میشود.