سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش هور – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
پگاه امامقلی زاده سیار – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

چکیده:

سلولهای خورشیدی دارای سه نسل کلی میباشند وانواع نانوساختار آن (نسل سوم) بیش از انواع دیگر نسلها، مورد توجه هستند. سلولهای خورشیدی نانوساختار که به نام سلولهای حساس شده به رنگدانه نیز مشهور هستند ازسلولهای لایه نازک به شمار میآیند و تنها دستهای از تکنولوژی نسل سوم سلولهای خورشیدی هستند که تاکنون به مرحله تجاری رسیدهاند. سلولهای خورشیدی نانوساختارمیتوانند به صورت صفحات انعطاف پذیر نیز طراحی شوند. همچنین با توجه به خواص مکانیکی مواد مورد استفاده، نیاز به محافظت در برابر ضربات کوچک ندارند. با توجه به اهمیت نقش نانو پودر دی اکسید تیتانیم در این سلول ها، دراین مقاله با استفاده از طراحی آزمایش با روش تاگوچی پارامترهای مربوط به سنتز نانو پودر دی اکسیدتیتانیم با روش سل -ژل بهینه سازی شده است. برای این منظور، چهار پارامتر در سه سطح تعریف شده است. پارامترهای انتخاب شده نسبت هیدرولیز، نسبت استیل استون به آلکوکسیدpHآب و دمای کلسیناسیون میباشد که در سه سطح تغییر خواهند کرد.