مقاله به کار گیری جت هوا در سیستم ریسندگی Solo-Siro و بررسی خواص نخ تولیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: به کار گیری جت هوا در سیستم ریسندگی Solo-Siro و بررسی خواص نخ تولیدی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسندگی فاستونی Siro
مقاله غلتک Solo
مقاله سیستم ریسندگی Solo-Siro
مقاله جت هوا
مقاله خواص فیزیکی نخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ولوجردی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ زاده نجار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری اطاق سرا میررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، به کارگیری جت هوا در سیستم ریسندگی Solo-Siro و بررسی خواص فیزیکی نخ تولیدی می باشد. در این تحقیق با اعمال تغییرات در مسیر حرکت نخ و مجهز نمودن ماشین ریسندگی رینگ فاستونی Siro به غلتک Solo و جت هوای De-torque ساخت کارخانه سوئیسی Heberlein؛ نخ های پشم/ پلی استر با نسبت ۲۰/۸۰ در سه پارامتر متغیر از جمله: چهار فشار هوا «۱٫۰۰ ،۰٫۷۵، ۰٫۵۰، ۰٫۲۵» بار و سه فاصله جت از نیپ غلتک جلو «۹٫۵، ۸، ۷» سانتیمتر و دو جهت جت «S وZ» با ثابت نگهداشتن پارامترهای ماشین تولید گردید. آنگاه خواص فیزیکی نخ تولیدی از جمله پرزینگی، نمره، مقاومت سایشی، نایکنواختی جرمی، استحکام، قطر و تاب اندازه گیری و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست ۱۶ قرار گرفت.
در پایان با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که فشار هوا، فاصله جت از نیپ غلتک جلو و جهت جت هر کدام به تنهایی و یا توأمان بر خواص فیزیکی نخ تولیدی، تاثیرگذار می باشد؛ با افزایش فشار هوا ، جریان هوای اغتشاشی در داخل جت بیشتر شده و افزایش پرزینگی نخ و کاهش مقدار استحکام نهایی، ازدیاد طول نهایی، مدول اولیه و قطر و همچنین افزایش فاصله منجر به جابجا شدن الیاف از روی یکدیگر و در نتیجه باعث کاهش پرزینگی، مقاومت سایشی، مقدار شاخص نایکنواختی و ضریب نایکنواختی می گردد.