سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید عباس رجایی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محبوبه ملک نیا – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در خلیج فارس آبسنگ های مرجانی است.آنچه از شواهدبر می آید این آبسنگ ها در اثر زمین گرمایش و فعالیتهای انسانی در معرض انقراض قرار گرفته است.بر اساس گزارش ها و تحقیقان به طور متوسط آبسنگ های مرجانی سالانه ۳۷۵ میلیارد دلار کالاو خدمات در اختیار جوامع انسانی قرار می دهند و با توجه به اهمیت آنها و نقش حیاتی شان در حفاظت از نوار ساحلی،حمایت از دوران نوزادی و لارو آبزیان و ماهیان تجاری ،ایجاد محیط زندگی برای بسیاری از آبزیان و گونه های زیستی دریایی،حفظ تعادل اکولوژیک دریاها،نقش حیاتی آنها در تامین اکسیژن و تصفیه محیط آبی تخریب آنها پیامد های جبران ناپذیری به اکو سیستم دریایی منطقه وارد خواهد کرد.این مقاله سعی دارد از با روشی کاربردی به معرفی نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند با ابجاد و تلفیق داده های پایه،ترسیم نقشه های ساده،تحیلی های عمیق و همچنین تشکیل پایگاه های داده،مشخص نمودن گپ های اطلاعاتی به منظور حفاظت از این گونه دریایی اقدام کرد.