سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا سروری – کارشناس منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
منوچهر چیت سازان – استاد دانشکده زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
پگاه ولی پور چهارده چریک – کارشناس خاکشناسی، دانشگاه شهید جمران اهواز

چکیده:

در این مقاله پارامترهای کیفی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه شامل(EC,PH,T.D.S.TH,NA,K,CA,MG,SO4,CL,HCO3) جمع آوری شده و برای پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی برای مقاصد شرب، کشاورزی و صنعت، در محیط ARCGIS رقومی سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شدند. جهت گسترش فضایی پارامترهای مذکور از تکنیک کریجینگ برای درونیابی تقاط استفاده گردید. سپس مدل های رقومی، مجدداَ طبقه بندی گردیدند. پس از آن مدل های رقومی کیفی طبق بندی شده جهت تهیه مدل پهنه بندی کیفی با استفاده از روش های GIS کد گزاری و آماده گردیدند. اطلاعات تهیه شده در این مدل ها شامل: ۱) گستردگی مکانی مناطق قابل شرب و غیر قابل شرب. ۲) گستردگی مکانی رده های مختلف آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی. ۳) گستردگی مکانی رده های گوناگون آب زیرزمینی برای مصارف صنعت(خنثی، خورنده و پوسته گذار) می باشد. نتیجه این تحقیق در مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد مطالعه و توسعه بهره برداری از این منابع استفاده گردید.