سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا گلشن – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن جوانشیر – دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فراز معدنچی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تکنیک گسترش عملکرد کیفیت یک ابزار مهم به منظور نیل به اهداف ازجمله رضایت مشتریان و بهبود کیفیت محصولات است که به کمک چارچوب کاری خانه کیفیت خواسته ها و انتظارات مشتریان ازمحصولات را درمشخصه ها و نیازهای طراحی و فنی بسط و گسترش میدهد دراین مقاله برای اجرای این تکنیک درفرایند بهبود کیفیت پیراهن مردانه ابتدا با روشی نظام یافته و سیستماتیک مشتریان آن محصول تعیین شدو سپس پرسش نامه مربوطه طراحی و به روش مصاحبه حضوری با مشتریان تکمیل گردید پس ازتعیین خواسته های مشتریان ودرجه اهمیت آنها و همچینن اطلاعات مربوط به ارزیابی رقبا مشخصه های طراحی و فنی مرتبط با این خواسته ها تعیین و ارتباط بین آنها به کمک کارشناسان آشنا به فرایند طراحی و تولید پیراهن مردانه مشخص شده و درانتها خانه کیفیت مربوط به مشتریان تکمیل گردید. ودرنهایت مشخصه های طراحی و فنی برتر به کمک نتایج نهایی خانه کیفیت و وزن دادن به نظرات گروه مشتریان تعیین شدند.