سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه حسن زاده – دانشگاه پیام نور واحد ری
محمدهادی معظم – دانشگاه پیام نور،
سیدعلی رضوی ابراهیمی – دانشگاه پیام نور،
حسین عرفانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

چکیده:

شبکه های حسگر توزیع شده، شبکه های سیاری هستند که توان ارتباطی و محاسباتی محدودی دارند. این شبکه ها ممکن است در مناطق دشمن مستقر شوند جایی که در آن ارتباطات نظارت شده و گره ها توسط دشمن تصرف و استفاده ی پنهانی می گردند. از این رو در این شبکه هاحفاظت از ارتباطات، آشکارسازی تصرف حسگرها و حذف کلید، اهمیت زیادی دارد. حذف گره ی حسگر تصرف شده یکی از احتیاجات امنیتی شبکه ی حسگر است، اما این عمل مشکلاتی را برای گره های حسگر دیگر به همراه دارد. پروتکل انتقال دهنده ی کلید تأیید شده مبتنی بر به اشتراک گذاری رمزی پیشنهاد می گردد که در آن مرکز تولید کلید اطلاعات کلید گروه را برای تمام اعضای گروه به یکباره منتشر می کند و تنها اعضای مجاز گروهقادر به بازیابی کلید گروه هستند؛ اما کاربران غیرمجاز نمی توانند کلید گروه را بازیابی کنند. هدف از ارائه ی این مقاله بررسی آسیب های بر جای گذاشته توسط حذف یک گره ی حسگر تصرف شده و رفع آن آسیب ها به کمک پروتکل انتقال دهنده ی کلید تأیید شده مبتنی بر به اشتراک گذاری رمز است.