سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا ملکی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

یکی از عوامل موثر دررسیدن به توسعه پایدار کشاورزی برنامه ریزی و ارایه طرح های کارشناسی شده و مدون می باشد هنگامی که برای رسیدن به هدف کلیه امکانات منابع چالشهای پیشرو و راهکارهای مقابله با آن دریک برنامه دیده شود نیل به آن مقصود تضمین شده خواهد بود مکانیزاسیون کشاورزی که استقرار و پیشبرد آن گام بلندی در توسعه پایدار کشاورزی است نیز ازاین قاعده مستثنی نیست نظر به اینکه تهیه و استفاده از ماشین آلات کشاورزی بخش عمده ای از هزینه های یک واحد مکانیزه کشاورزی را تشکیل میدهد و کیفیت و کمیت محصولات نیز کمابیش با مدیریت و کاربرد ماشین درارتباط است استفاده ازتکنیکهای مدیریتی و برنامه ریزی جهت استفاده از ماشین می تواند نقش بسزایی درموفقیت طرح های مکانیزه داشته باشد مقاله پیشرو تلاش شده تا یکی از پرکاربردترین و تواناترین نرم افزارهای کنترل پروژه مهندسی هزینه و مدیریت اقتصادی طرح ها به نام مایکروسافت پروجکت یا MSP معرفی شده و زمینه استفاده از آن در مکانیزاسیون بررسی گردد.