سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود وحدت – عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نورتهران
فریبا استرجی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور ت

چکیده:

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یکی از مهمترین سیستم های مکانیزه در سازمانها مطرح می باشد اما سطح خدمات آن به سطح انتظار کاربران Gis نرسیده است در این مطالعه کارکردهایی را که انتظار می رود واحد GIS نسبت به برآورده ساختن آن اقدام نماید تا رضایت مندی کاربران GIS را فراهم آورد بررسی خواهیم نمود سپس مدل مفهومی را پیشنهاد می دهیم و با استفاده از مدل معادلات ساختاری SEM شاخص رضایتمندی کاربران GIS را انداز هگیری م یکنیم تا به ارزیابی سطح کیفیت سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بپردازیم. این انتظار می رود که نتایج مطالعات ما یک استرا تژی و راهکاری مفید در جهت افزایش سطح رضای تمندی کاربران GIS باشد.