سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قانعی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علیرضا خان تیموری –

چکیده:

باتوجه به اهمیت بالای سلامت درتوسعه اقتصادی ج امعه آموزش و پرورش دربخش آموزشکده های فنی حرفه ای به لحاظ تاثیر عمده ای که درتربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه دارد همواره مورد توجه بوده است چالشهای موجود درزمینه سلامت روحی و جسمی دانشجویان اموزشکده های فنی حرفه ای باعث شده که دست اندرکاران آموزش و پرورش درپی تغییر و اصلاح زیرساختار برنامه سلامت آموزش کده های فنی حرفه برآیند برای دستیابی به این هدف نیاز به تحلیل و توصیف داده های آماری موجود از اهمیت بالایی برخوردار است باتوجه به حجم عظیم داده های ذخیره شده داده کاوی و تکنیکها و الگویرتم های آن به عنوان تکنولوژی نوین درفناوری اطلاعات نقش مهمی ایفا می کنند پیگیری علل مشکلات سلامتی دانشجویان و تعیین عوامل رشد همگی از نتایج داده کاوی و استخراج اطلاعات مفهومی ناشناخته و مفید استخراج اتوماتیک الگوها تغییرات وابستگی ها نابهنجاری ها از پایگاه های داده می باشد داده های آماری این تحقیق فایل صفحه گسترده اکسل اطلاعات آماری دانشجویان ۸۶ تا ۸۹ دررشته های مختلف آموزش کده های فنی حرفه می باشد.