سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روجیار پیرمحمدیانی –
زهرا شرکت توسلی –
حسن هانی –

چکیده:

انگیزه ی مبادله و ذخیره اطلاعات ، فراتر از مرزهای زمانی و مکانی، و استفاده از گوشی های تلفن همراه به عنوان یکی از بانفوذترین و گسترده ترین ابزارهای ارتباطی سیار زندگی اجتماعی کنونی، سازمان ها و بنگاه های تجاری را بر آن داشته استکه از این ابزار ارتباطی سیار به همراه دیگر فناوری های نوین ارتباطی در عرصه های مختلف تجاری خود استفاده کنند. یکیبوده و استفاده از آن RFID است که توسعهای از فناوری NFC از این فناوریهای ارتباطی، فناوری ارتباطی جدیدی به نامدر گوشیهای تلفنهمراه محدوده ی وسیعی از کاربردها و و فرصتهای جدید تجاری در حوزهی تجارت سیار بوجودپرداخته و روش استفاده از آن جهت انجام پرداخت های بدون NFC آورده است. در این مقاله ابتدا به معرفی فناوریتماس را به اختصار شرح می دهیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه در کشورمان مطالعات چندانی در این زمینه انجام نشدهاست،با لحاظ کردن چشم اندازها و دورنمای آینده به بررسی وپیشنهاد روش هایی برای بکارگیری این فناوری در ایران میپردازیم.