سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پورچشمه گز – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
فاطمه پیروموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

طبق آخرین گزارشسازمان ملل متحد، حدود ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند و شمار افراد قرار گرفته در زیر خط فقر (از نظر تامین انرژی مورد نیاز روزانه بدن) روز به روز در حال افزایشاست. جدیدترین پیشبینی ها حاکی از آن استکه این آمار تا سال ۲۰۲۰ میلادی به رقمی بالغ بر یکمیلیارد نفر خواهد رسید و این بدان معناستکه حفظ نوع بشر در بلندمدت و نجات خیل عظیم انسان ها از خطر گرسنگی، نیازمند توجه ویژه ی متخصصان و سیاستمداران امروز جهان به اصلاح الگوی تولید و مصرفمحصولات مختلف کشاورزی و مواد غذایی و به عبارت دیگر توسعه ی پایدار و همه جانبه ی صنعتکشاورزی است. ورود نسل اول فناوری ها به عرصه ی کشاورزی، در چند دهه ی گذشته منجر به وقوع انقلابی جهتگذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید، در این دوره افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صورت گرفتکه البته در کنار آن استفاده ی بی رویه از منابع، مشکلاتی را نیز در پی داشت. اکنون با گذشت سال ها از وقوع این انقلاب و کاهشمجدد نسبترشد تولیداتکشاورزی به جمعیت جهان، لزوم به کارگیری فناوری های جدید در صنعت کشاورزی جهت تغییر الگوی تولید، پیشاز هر زمان دیگری آشکار است. در این بین نانو فناوری به عنوان یکفناوری بین رشته ای و پیشتاز، جهترفع مشکلات و کمبود ها در بسیاری از عرصه های علمی و صنعتی، به خوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنایع وابسته مانند حوزه های زراعت ، اصلاح نباتات ، تولید سموم و کود ، گیاه پزشکی و آبیاری به اثبات رسانیده است. همچنین فناورینانو کاربردهای وسیعی در همه مراحل تولید، فرآوری، نگهداری، بسته بندی وانتقال تولیداتکشاورزی دارد که در این مقاله به برخی پژوهشهای انجام شده در این زمینه در مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان اشاره خواهد شد