سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلال کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بسیاری از مطالعات در زمینه مدیریت جامع حوضههای آبریز، نیازمندپارامترهای مختلف هیدرولوژیکیدرمقیاس وسیع میباشند. این پارامترها اغلب درارتباط با پروسه های سطح زمین هستند واکثر آنها نقش بسیار مهمی را در مدلهای هیدرولوژ ی ایفاء میکنند. امروزه با استفاده از رایانه و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با سرعت و دقت بسیار بالایی انجام داد. تح یق حاضر، تلاشیبه منظور محاسبه برخی از پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبریز دالکی است که توسط دو الحاقیه قدرتمندArcHydro و HEC-GEO-HMS و در محیط نرم افزاریArcGIS10 صورت پذیرفته است.