سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلالی کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بسیاری از مطالعات در زمینه مدیریت جامع حوضه های آبیز ، نیازمند پارامترهای مختلف هیدرولوژیکی در مقیاس وسیع می باشند . این پارامترها اغلب در ارتباط با پروسه های سطح زمین هستند و اکثر آنها نقش بسیار مهمی رادر مدل های هیدرولوژی ایفا می کنند . امروزه با استفاده از رایانه و وجود نرم افزار های توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با سرعت و دقت بسیار بالایی انجام داد. تحقیق حاضر ، تلاشی به منظور محاسبه برخی از پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبریز دالکی است که توسط دو الحاقیه قدرتمند ArcHydro و HEC-GEO-HMS و د رمحیط نرم افزاری ArcGIS10 صورت پذیرفته است.