سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رمضانعلی شورمیج – استادیار دانشگاه آزادقزوین
سیده فرناز حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

چکیده:

دردهه های اخیر شهرها به شکلی بی برنامه رشد کردند و محدوده های شهری درمدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده اند این معضل به الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری urban sprawl معروف گردیده و منشا بسیاری ازمشکلات درشهرهای جهان درحال توسعه و توسعه یافته شده است شهرقزوین نیز درطول سالهای اخیر درطول زمان رشدی نامتوازن و به شکل پراکنده داشته است دراین پژوهش با بهره گیری از روشهای اندازه تراکم اندازه متروپل و مدل درجه توزیع متعادل آنتروپی و چینی به تحلیلی چگونگی گسترش این شهر پرداخته شدها ست نتایج حاکی از این است که شهرقزوین ازنظر رشد و گسترش فضایی درگذشته از رشد آرام و فشردگی نسبی برخوردا بوده است اما با شروع شهرنشینی سریع و مهاجرت های بی رویه روستاشهری مساحت و وسعت شهر نیز رشد و گسترش بسیارسریعی را ازسرگذرانده چنانکه میتوان الگوی رشد پراکنده را برای این شهر متصور شد.