سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب گلشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، موسسه ژ ئوفیزیک دانشگاه تهران
ماهیار سلطانی – مرکز تحقیقات سنجش از دور و GIS راویان
سهیل ایوزخانی – مرکز تحقیقات سنجش از دور و GIS راویان
شهاب خوشایی – مرکز تحقیقات سنجش از دور و GIS راویان

چکیده:

منطقه علی آباد (استان یزد) در زون ایران مرکزی و کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر قرار دارد. در این مقاله با استفاده از داده های سنجنده ASTER و نیز با بهره گیری از روشی موسوم به روش SE Soltani & Eyvazkhani Method) آلتراسیونهای تخصصی خصوصا آلتراسیون فیلیک سریزیتیک ، پروپیلیتیک و آرژیلیک که کلیدی بسیار مهم برای پی جوئی ذخائر معدنی مختلف خصوصا ذخائر معدنی فلزی مانند مس محسوب می شوند، در منطقه علی آباد استان یزد شناسائی و تفکیک شده اند. در این منطقه واحد های آذرین متنوعی دیده می شود آه بعضا متحمل آلتراسیونهای شدیدی شد هاند. در مقایسه با سایر روشها می SE ارزیابی های به عمل آمده نشانگر دقت و صحت بسیار مناسب روش باشد.