سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی و علم و مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین اطمینان – کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی استخراجی دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا منافی – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشم
روح الله شعبانزاده – کارشناسی مهندسی متالورژی مسئول شیفت کنترل کیفیت کارخانه ذوب خاتون آب

چکیده:

در این پژوهش از سنگ معدن کم عیار سولفیدی مس معدن سونگون استفاده شد. فاکتورهای موثر بر فرایند بیولیچینگ سنگ معدن کم عیار سولفیدی مس ، درصد جامد (pulp) ،میزان تلقیح (inoculation) ، اسیدیته (pH) ، و دما (Temprature) در نظر گرفته شدند. کلیه این فاکتورها در دو سطح در نظر گرفته شدند. سطوح درصد جامئ ۵ و ۱۰ درصد تعیین شد. سطوح درصد تلقیح باکتری ۱۰ و ۱۵ درصد در نظر گرفته شد و سطوح اسیدیته ۱/۵ و ۲ و سطوح دما ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. برای انجام روش طراحی آزمایش به روش طرح عاملی کامل از نرم افزار DX7 کمک گرفته شد. طبق نرم افزار ۱۶ آزمایش در نظر گرفته شد. در این ۱۶ آزمایش اثر هر کدام از فاکتورهای فوق بر بازیابی آهن سه ظرفیتی ، و میزان پتانسیل اکسیداسیون و احیا مورد بررسی قرار گرفت. پس اتمام آزمایشات ، بهینه سازی پاسخها صورت گرفت که مطلوب ترین شرایط ، شرایطی هستند که در انها ، بازیابی آهن سه ظرفیتی بالاترین مقدار و پتانسیل اکسیداسیون و احیا بالاترین مقدار بود که طلوب ترین پاسخها مربوط به آزمایشاتی بو د که در آنها ph در پایین ترین سطح (۱/۵) ، درصد جامد در بالاترین سطح(۱۰درصد) ، درصد تلقیح در بالاترین سطح (۱۵درصد) و دما در بالاترین سطح (۳۵ درجه سانتیگراد) قرار داشتند و جوابها به این صورت بودند : بازیابی آهن سه ظرفیتی ۷۸/۴۷ درصد و پتانسیل اکسیداسیون و احیا ۶۵۵ میلی ولت . همچنین رابطه و مدل ریاضی بین فاکتورهای موثر و پاسخهای آن بدست آورده شد.