سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذین قزوینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشکده منابع طبیعی ، گروه شیلات ، ل
مرتضی تیهو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، دانشکده علوم پایه ، گروه میکروبیو
هانیه میرزایی –

چکیده:

دو رقم باکتریایی (AS178) Lactobacillus fructivorans که از روده سیم دریایی بالغ جدا شده بود و( Lactobacillus plantarum (906 که از مدفوع انسان جدا شده بود به طور همزمان در طول رشد و نمو سیم دریایی با استفاده از Brachionus plicatilis و یا Artemia salina و غذای خشک به عنوان حامل به کار گرفته شدند. به کارگیری پروبیوتیک بر کلونی سازی روده تاثیر گذاشت. در ۳۲ روز پس از خارج شدن از تخم L.fructivorans ، (p. h) در روده وجود نداشت اما به کارگیری پروبیوتیک باعث کلونی سازی L.plantarum گردید. در ۶۳ روز پس از خارج شدن از تخم L.fructivorans در گروه کنترل نیز مشاهده گردید. به علاوه زمانی که شرایط محیطی مناسب در دستگاه معدی- روده ای پس از دگردیسی ایجاد گردید ، رقابت میان L.plantarum و L.fructivorans ایجاد گردید در روز ۸۶ پس از خارج شدن از تخم L.plantarum با L.fructivorans که در مقایسه با گروه کنترل بسیار افزایش یافته بود جایگزین گردید. در گروهی که در آن از پروبیوتیک استفاده شده بود ، منجر به کاهش قابل توجه مرگ و میر لارو و بچه ماهی گردید.