سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عماد روغنیان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پروین سلیمانی دارانی – دانشجوی کارشناسی مهندس یصنایع
فاطمه طارمی – دانشجوی کارشناسی مهندس یصنایع

چکیده:

امروزه ازفنون جدیدی برای ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی استفاده میشود که یکی ازکاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد و هدف اصلی آن مقایسه و ارزیابی کارایی ازواحدهای تصمیم گیرنده مشابهی است که مقدار ورودی مصرفیو خروجی تولیدی متفاوتی دارند ازطرف دیگر کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی استراتژی به تعریف ضوابط و معیارهایی برای ارزشیابی سازمان در۴ دیدگاه یادگیری و رشد فرایندهای درون سازمانی مشتری مالی می پردازد رویکرد ارزیابی کارت امتیازی متوازن تنها میتواند به جستجوی و تعریف معیارهای موجود درهریک ازدیدگاه ها بپردازد و قادر به اندازه گیری کارایی دیدگاه های مختلف نمی باشد از این رو به کمک ترکیب آن با تحلیل پوششی داده های شبکه ای می توان به هریک ازدیدگاه های کارایی نسبت داد و با نتیجه حاصل از آن به دنبال بهبود کارایی بود.