سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین نژادفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امروزه یکی از روش های ساخت سدها ساخت به شیوه بتنغلتکی می باشد. بودجه کمتر، استفاده از ماشین آلاتراهسازی، کوتاه شدن زمان ساخت و تداوم ساخت، همگی ازویژگی های این نوع روش ساخت سدها می باشد. بتن غلتکی، یکبتن بدون اسلامپ می باشد که به وسیله غلتک متراکم می گردد.سدهای ساخته شده با این نوع بتن دارای مزایای فنی سدهایبتنی متداول و روش اجرای سریع و ارزان سدهای خاکی میباشند در حقیقت، سدهای بتن غلتکی، سدهای بتنی وزنی هستند که بهروش ساخت سدهای خاکی ساخته می شوند. از طرفی گستردگی مواد ومصالح مورد استفاده در این نوع بتن و پیچیدگی طرح اختلاط ومتاثر بودن طرح اختلاط آن از پارامترهای مختلف و نیز یافتنروابط بین پارامترهای مختلف طرح اختلاط آن، و همچنین کاربرداین سدها در شرایط محیطی مختلف نظیر مناطق گرمسیری، توجه بهکارگیری صحیح از این نوع بتن ها با توجه به موقعیت هایمختلف مورد توجه قرار گرفته است.