سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید معادی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استادیار،دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن بابایی – دانشجوی دکتری،دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

محل استقرار پایگاه های خدمات فوریت های پزشکی نقش بسیار مهمی در عملکرد بهینه آمبولانس ها به منظور نجات جان بیماران اورژانس ایفا می کند.در این مسئله،هدف استفاده از کمترین تعداد آمبولانس به منظور رسیدن به پوشش نقاط تقاضا در سطح اطمینانی مشخص است.برای حل چنین مسائلی با استفاده از الگوریتم های متاهیوریستیک می توان به جواب های بسیار نزدیک به جواب بهینه(Local Optimum) در زمان معقولی دست یافت.اصولا اکثر الگوریتم های متاهیوریستیک با الگوگیری و شبیه سازی یکی از قوانین با روابط موجود در طبیعت بنا نهاده می شوند.الگوریتم ژنتیک یکی از انواع الگوریتم های تکاملی است که در آن از مفاهیم علم زیست شناسی مثل وراثت،جهش،انتخاب ناگهانی،انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده است.آنچه در این مقاله آمده است،اعمال این روش موفق بهینه سازی برای حل یک مسئله گسسته مکان یابی است.نتایج حاصل از حل دقیق مدل(به کمک نرم افزار GAMS)مقایسه شده و حاکی از موفقیت روش به کار گرفته شده برای حل مسائل مکان یابی مراکز فوریت های پزشکی است و با توجه به دقت پاسخ های بدست آمده و سرعت بالای همگرایی الگوریتم پیشنهادی می توان از آن در شبکه_های بزرگ و پیچیده_که رسیدن به جواب های دقیق در زمان معقول انکان پذیر نیست_استفاده کرد.