مقاله به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی در ارزیابی های کتاب سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی در ارزیابی های کتاب سنجی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل شبکه اجتماعی
مقاله علم سنجی
مقاله مرکزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالمی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی به مطالعه دانشگاه تهران در تولید علم ایران در یک دوره ده ساله می پردازد. در این پژوهش از شاخص مرکزیت شبکه های اجتماعی در ارزیابی مقالات نمایه شده دانشگاه تهران در نمایه وب آو ساینس استفاده شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع علم سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل هم استنادی و تحلیل شبکه ای انجام شده است و جامعه آن کلیه مقالاتی است که حداقل یک مولف وابسته به دانشگاه تهران داشته و بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ در وب آو ساینس نمایه شده اند. پس از جست وجو در پایگاه وب آو ساینس ۴۷۳۲ عنوان مقاله یافت شد و با در نظر گرفتن آستانه استنادی ۹۰۰ عنوان مقاله انتخاب شد. رکوردهای بازیابی شده در فرمت متن ساده ذخیره و سپس با استفاده از نرم افزار سایت اسپیس مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در مقالات مورد بررسی ۲۹۴۵۵ منابع مورد استناد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران قرار گرفت بود. که بیش از نیمی از این منابع ، منابع ایرانی می باشند. اعمال شاخص مرکزیت نشان می دهد اگرچه گنجعلی (در حوزه شیمی تجزیه) بالاترین میزان مرکزیت در شبکه هم استنادی دانشگاه تهران را داراست. اما سایر منابع با مرکزیت بالا غیر ایرانی هستند.
نتیجه گیری: در این پژوهش منابع پر استناد و منابع با مرکزیت و سیگما بالا مشخص شد. یافته ها نشان داد اگر چه بسامد استنادی می توان شاخصی برای نمایانی مقالات باشد. اما مقالاتی که مرکزیت بالاتری نسبت سایر مقالات به دست می آورند الزاما پر استنادترین مقالات نیستند.