مقاله به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت اطلاعات
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله روش های هوشمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولین چهارسوقی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: دوستاری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدیان ورجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی اردستانی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین اجزای سازنده سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، فرایند ارزیابی ریسک است. فرایند ارزیابی ریسک به سازمان ها این امکان را می دهد که نقاط ضعف و تهدیدات امنیتی خود را شناسایی نمایند و متناسب با ریسک های تعیین شده، راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها را اتخاذ نمایند. از این رو به منظور مدیریت مطلوب تر امنیت اطلاعات باید روش های مناسبی جهت ارزیابی ریسک به کار گرفته شود تا با کمترین خطا بتوان به تحلیل و ارزیابی ریسک های شناسایی شده پرداخت. این مقاله با ارائه شاخص هایی برای تعیین احتمال وقوع تهدیدات و شدت آسیب پذیری ها و ترکیب آنها با پیامد حوادث، راهکار جدیدی را برای ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات ارائه می دهد. محاسبه ریسک ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی صورت گرفته است. به منظور صحت سنجی درستی و دقت این روش، سه روش هوشمند دیگر شامل «ماشین بردارهای پشتیبان»، «درخت تصمیم» و « -kنزدیک ترین همسایه» نیز پیاده سازی و نتایج حاصل با شبکه عصبی مقایسه شده است.