مقاله به کارگیری روش کنترل بهینه در تحلیل سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد ایران با تاکید بر بخش خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائیز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: به کارگیری روش کنترل بهینه در تحلیل سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد ایران با تاکید بر بخش خارجی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه کنترل بهینه
مقاله سیاست های پولی و مالی
مقاله سیستم همزمان
مقاله مدل اقتصاد سنجی کلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همایون
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فوژان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با هدف بررسی تاثیرگذاری و تعامل سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، تحلیل های خود را بر اساس طراحی مسیرهای بهینه ابزار های پولی و مالی طی دوره ۳۸۵-۱۳۴۲ و استفاده از نظریه کنترل بهینه قرار داده است. لذا با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان در قالب سیستم معادلات همزمان، تعادل همزمان بخش های حقیقی و پولی اقتصاد با تاکید بر نقش تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در تعیین این مسیرها نظریه کنترل بهینه به کار گرفته شده است. اهمیت روز افزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور ایران با تجارت خارجی لزوم بررسی و اتخاذ سیاست های بلند مدت را بر اساس روابط موجود بین عوامل تولید بیشتر نمایان می کند. واردات به عنوان یکی از عوامل تولید در رشد اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارد. لذا در مقاله حاضر واردات یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان در طراحی سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این نظریه با توجه به در نظر گرفتن نرخ رشد ثابت خطی و پایدار برای متغیرهای هدف نشان می دهد که در اقتصاد ایران توجه همزمان به دو ابزار پولی و مالی و نه تنها به یک ابزار در کنترل بهینه متغیرهای هدف و رساندن آنها به مقدار مطلوبشان موثرتر است و این مهم مگر در سایه تعامل و همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر نیست.