مقاله به کارگیری روش چندقطبی چندگانه برای حل مساله ویژه مقداری غیرخطی ساختار نواری فوتونی با شبکه های مربعی، مثلثی و لانه زنبوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۲۳ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: به کارگیری روش چندقطبی چندگانه برای حل مساله ویژه مقداری غیرخطی ساختار نواری فوتونی با شبکه های مربعی، مثلثی و لانه زنبوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاف نواری فوتونی
مقاله بلور فوتونیک
مقاله روش MMP
مقاله روش عددی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی تهمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، مساله ویژه مقداری غیرخطی برای محاسبه ساختار نواری فوتونی بلور فوتونیک دوبعدی با استفاده از روش عددی MMP بررسی شده است. ساختار نواری بلور فوتونیک دوبعدی برای دو قطبش TE و TM محاسبه شده است. جزئیات روش محاسباتی شامل چیدمان فضای شبیه سازی، مدل سازی میدان های داخل و بیرون جسم، شرایط مرزی تناوبی فرضی شرح داده شده اند. در طراحی فضای شبیه سازی خصوصیات فیزیکی منطقه اول بریلوئن بلور نظیر شعاع میله ها، ضریب گذردهی و تراوایی جسم استفاده شده اند. برای مدل سازی میدان های داخل و بیرون جسم، میدان مختلط را با بسط های بسل تقریب زده می شود. هم چنین با استفاده از نظریه بلوخ، شرایط مرزی تناوبی فرضی برای منطقه اول بریلوئن اعمال می شود. برای بررسی دقت و کارایی کد، از روش بسط موج تخت استفاده شده است، که نتایج هم خوانی خوبی با روش MMP دارد. نشان داده می شود که این روش محاسباتی بدون توجه به شکل سطح مقطع میله ها و نوع ماده، قابل استفاده برای هر نوع ساختار بلوری مانند ساختار مربعی، مثلثی و لانه زنبوری است. هم چنین می توان بدون تغییر در کد برنامه از مواد دی الکتریک، پاشنده (فلزی) و داده های آزمایشگاهی استفاده کرد. بررسی های محاسبات عددی نشان می دهند که روش MMP بسیار ساده، سریع و قابل استفاده بر روی کامپیوترهای شخصی است.