مقاله به کارگیری برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۸۲ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: به کارگیری برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت منابع آب
مقاله برنامه ریزی آرمانی تصادفی
مقاله شرایط عدم اطمینان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی فرد خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی دولت آباد خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برای مدیریت منابع آب، از روش برنامه ریزی آرمانی تصادفی استفاده می شود. این روش یک مدل چند معیاری پشتیبانی تصمیم گیری است و در شرایط عدم اطمینان پاسخ های رضایت بخشی را تولید می نماید. در این مقاله رضایت بهره برداران و نیز پیامدهای زیست محیطی بهره برداری از منابع آب بررسی می شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثر تغییر در پارامترها بر روی خروجی مدل بررسی می گردد. مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی برای مدیریت منابع آب دشت بوشکان در سال ۱۳۸۸ بکار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که این مدل می تواند، هدف های چندگانه را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، با تعریف پارامترهای ریسک، تصمیم گیرنده می تواند سناریوهای گوناگونی از مقدار پارامترها را بررسی نماید.