مقاله به کارگیری اثرات زیست محیطی در تحلیل کارایی فنی (مطالعه موردی: واحدهای پرواربندی شهرستان شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: به کارگیری اثرات زیست محیطی در تحلیل کارایی فنی (مطالعه موردی: واحدهای پرواربندی شهرستان شیراز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی
مقاله پرواربندی گوساله
مقاله روش مرزی تصادفی
مقاله محیط زیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی کارایی ۶۰ پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.