– مطالعه درباره نویسنده

به چند دلیل باید درباره نویسنده اطلاعاتی کسب کنید:

  • جهت ارائه جزئیات زندگی نامه نویسنده در مقدمه، ممکن است موضوع اصلی نظریه های روان شناسی «کارل جانگ» درباره ناخودآگاهی باشد، اما ارائه اطلاعاتی درباره زندگی جانگ نیز مناسب به نظر میرسد .
  • به منظور بحث درباره ارتباط زندگی یک نویسنده خلاق با اثر وی، مثلاً اطلاعاتی درباره زندگی شخصی «جویس کارمل اوتس» می تواند در خواندن داستان ها و رمان هایش به شما کمک کند.
  • به منظور تائید شهرت و اعتبار کسی که می خواهید آثار وی را در مقاله خود تفسیر یا نقل کنید. به کمک زندگی نامه نویسنده میتوانید نویسنده و اثرش را بیشتر بشناسید. کتابداران می توانند به شما در یافتن کتاب های مناسبی از این قبیل کمک کنند:
  • نویسندگان معاصر ؛ مجموعه ای از زندگی نامه های نویسندگان معاصر
  • فرهنگ نامه ی زندگینامه ی سیاهان آمریکا؛ بررسی مورد نویسندگان آفریقایی – آمریکایی و شخصیت های برجسته
  • در فلسفه، فرد کیست؟ فهرستی از بهترین نویسندگان و اندیشمندان فلسفه و مباحثاتی درباره آنها.
  • تقریباً در هر زمینه ای می توانید کتابهای مرجعی نظیر این سه کتاب را پیدا کنید

. در بخش ضمیمه این کتاب (۶۸-۳۳۶) فهرست بسیاری از آنها آورده شده است.

– جستجوی استنادی

جستجوی استنادی ، یعنی پیدا کردن نویسندگانی که آثارشان مکرراً در بخش ساقه تحقیق آمده است . برای مثال، نویسنده ای فهرست منابع زیر را در پایان دو مقاله درباره سوء استفاده از کودکان پیدا کرده است و در جستجوی نویسندگانی است که نامشان بیش از یک بار در این فهرست آمده است:

شکلی ۵۵: رشد کودک ۱- نویسندگانی که دو بار با دو مقاله متفاوت در این فهرست امده اند:

– آخن باخ. تی.ام پرونده های سوءاستفاده از کودک، بخش اول : پسران ۶- ۱۱ ساله . ژورنال مشاوره و روان شناسی بالینی، سال انتشار (۱۹۷۸)، شماره مجله (۴۶) شماره صفحات (۴۷۸-۸۸)

اخن باخ ، ت. م. اول بروک ، سی، سی. پرونده های رفتاری کودک، بخش دوم : پسران ۱۶-۱۲ ساله و دختران ۱۱-۶ ساله .ژورنال مشاوره و روان شناسی بالینی، ۲۲۳-۴۷–۳۳-۱۹۷۹

برگسی، با. گاربارینو، جی.

دور نمای تکاملی بر بدرفتاری کودک

منابع

– ۱سی چتی ، د . آبر، جی . کودکان مورد بدرفتاری قرار گرفته – والدین بدرفتار : یک مورد اغراق شده ؟ نشریه آموزشی هاروارد ۱۹۸۰ .،۵۰، .۲۴۴-۵۵

سی چتی، د. دیزلی، ر. دورنمای رشد در مبحث سبب شناسی، انتقال میان نسلی و نتایج بدرفتاری کودک. راهکاری نوین در جهت رشد کودک. ۱۹۸۱، ۱۱، ۳۱-۵۲

دورنمایی تکاملی بر بدرفتاری کودک.

– l گاربانیو، جی . گیلیام ، گت .شناخت خانواده های بدرفتار .لگزینگتون . ماساچوست :لنزینگتون ۱۹۸۰گاربارینو، جی، شرمن ، و، همسایگان پرخطر : بوم شناسی انسانی از بدرفتاری کودک . رشد کودک ۵۱، ۱۹۸۰، ۱۸۸۹۸

این محقق، نویسندگانی که بیش از یک مقاله دارند (آخن باخ ، سی چتی و گاربارینو) را علامت گذاری کردهاست. سپس همین اسامی را در کتابخانه دیگری جستجو کرده است.

شکل ۵۶: برگرفته از رشد کودک . ۱- نام نویسنده ای که سه مقاله درباره این موضوع نوشته است. ۲- نام همان نویسنده که به عنوان ویراستار یک اثر، در همین زمینه فعالیت کرده است.

منابع:

الکساندر، رود. تکامل تدریجی رفتار اجتماعی. نشریه سالانه سیستم های بوم شناختی ۳۲۵-۸۳٫۵٫۱۹۷۴

آلی ، ت. شکل جمجمه نوزادی به عنوان نشانه ای از حفاظت در بزرگسالی، فصل نامه مریل پالمره در دست چاپ.

بلکسی، جی. سه مدل نظری درباره بدرفتاری کودک: مروری انتقادی. ژورنال بین  المللی غفلت و بدرفتاری با کودکان، ۱۹۷۸ ، ۲ ، ۴۹-۳۷.

بلکسی، جی. بدرفتاری کودک: یک یکپارچگی بوم شناختی، روان شناسی .

.امریکایی۱۹۸۰٫۵٫۳۵٫۳۲۰

سی چتی، د .سروف، الف دیدگاهی سازمانی درباره انفعال . تشریح مطالعه سنورم داون در نوزادان . در م، لوئیس. ل، الف، روزن بلوم) ویراستاران . ( رشد . انفعال نیویورک : پلنیوم ۱۹۷۸٫

سی چتی ، د. ترالد سان ، با. اجلند، ب. جنبه های درمان ودرک بدرفتاری  کودک . در الف، گلدستین (ویراستار)، دستورالعمل هایی برای سلامت روحی کودک و آموزشی . المسفورد. نیویورک :پرگامون ۱۹۷۸.

اسی چی د.ریزلی، را دورنمایی رشد در مبحث سبب شناسی، انتقال میان

 نسلی و نتایج بدرفتاری کودک راهکارهایی نوین در رشد کودک. ۱۹۸۱ ۳۱-۵۵-۱۱

بروکس، جی . م. واکنش کودکان در مقابل غریبه ها: خردسال ، بزرگسالی و کودک .

رشد کودک۱۹۷۶-۴۷-۳۲-۳۲۳ , دالی ، م. ویلسون ، م.آلی . بدرفتاری کودک از دیدگاه زیست شناسی اجتماعی، در ر، ریزلی . ده سی چتی ویراستاران . راهکارهای نوین در جهت رشد کودک. ۱۹۸۱، ۱۱، ۱۱۲-۹۳.

نام « سی چتی» دو مرتبه ذکر شده است. این بدان معناست که ۱- این شخصی یک فرد صاحب نظر در این زمینه است. ۲- این محقق باید آثار وی را با جزئیات کامل بررسی کند. به علاوه ، مقاله والی و ویلسون برای بار دوم آورده شده که ارزش آن را نشان می دھد باید چندین کتابخانه را جستجو کنید و کارت های کتابنامه خود را هر بار که منبعی نقل می کنید، با ستاره یا دایره علامت بزنید. دو ستاره و بیشتر، بیانگر اهمیت آن منبع

است. منابع به نوبه خود، اهمیت کتاب ها و مقالات را می رسانند. سه فهرست استنادی زیر، مقداری از این کار را برای شما انجام می دهند:

  • فهرست استنادی هنر و علوم انسانی (AHCI). فیلادلفیا: مرکز اطلاعات علمی ، ۱۹۷۵ تا کنون.
  • فهرست استنادی علمی (SCI) . فیلادلفیا: مرکز اطلاعات علمی ، ۱۹۵۵ تاکنون.
  • فهرست استنادی علوم اجتماعی (SSCI). فیلادلفیا: مرکز اطلاعات علمی، ۱۹۵۶ تا کنون.