سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی اله امانی شاندیز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیر
ارسلان نجفی – کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند
حمید فلقی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت حل مسأله به مدار آوردن نیروگاهها ارائه شده است که در آن با در نظر گرفتن قید آلودگی، ترکیب واحدهای در مدار و توزیع بار بین واحدها به گونه ای مشخص میشود که هزینه تولید و میزان آلودگیهای تولیدی نیروگاهها به طور همزمان کمینه گردد و در یک وضعیت بهینه قرار گیرد. در روش پیشنهادی علاوه بر قید آلودگی، قید ذخیره چرخان سیستم نیز در نظر گرفته شده است. مسأله مورد نظر یک مدل ریاضی ناپیوسته غیرخطی دارد که در این مقاله برای حل آن از الگوریتم بهینهسازی تجمع زنبور عسل جهت برنامهریزی ترکیب واحدهای در مدار و از روش تکرارλ برای توزیع اقتصادی بار میان واحدهای تعیین شده استفاده شده است. این روش بر روی یک سیستم نمونه با شش واحد نیروگاهی برای یک دوره زمانی ۲۴ ساعته اعمال و نتایج حاصل از آن ارائه شده است