مقاله به کارگیری و مقایسه روش های پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: به کارگیری و مقایسه روش های پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون
مقاله تخمین
مقاله شاخص عملکرد
مقاله ارزش حاصله
مقاله سری زمانی
مقاله هزینه تکمیل پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت ارزش حاصله، رویکردی برای یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه در چارچوب مدیریت محدوده پروژه است. همچنین از کاربردهای دیگر این روش، تخمین هزینه باقیمانده تا تکمیل طرح با استفاده از عملکرد گذشته است. در این راستا چند فرمول ریاضی (شاخص عملکردی) توسط محققان مختلف توسعه داده شده است. اما همچنان بر استفاده از یک فرمول خاص برای پروژه اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین تاکید همه تحقیقات گذشته بر تخمین هزینه نهایی پروژه بوده و توجهی به دیگر مقاطع زمانی پروژه نکردند. بر همین اساس هدف از این تحقیق، تکمیل و گسترش روش های پیش بینی هزینه تکمیل پروژه است. در این تحقیق، روش های پیش بینی هزینه تکمیل پروژه به دو دسته کلی: ۱- روش های شاخص عملکردی ۲- رگرسیونی و سری زمانی تقسیم شده اند. مدل های رگرسیونی و سری زمانی بر اساس رابطه خطی برخی از عوامل مدیریت ارزش حاصله، ایجاد شده اند. برای مقایسه مدل ها، از خطاهای پیش بینی همچون MAPE، MSE، MAD، روند صعودی یا نزولی مقادیر درصد خطا در دوره های مختلف، آنالیز واریانس مدل های ایجاد شده و آنالیز مقایسه ای استفاده شده است. برخی از مدل های رگرسیونی نتایج قابل اعتمادی را از خود نشان داده اند. برای تعیین بهترین روش پیش بینی هزینه، با استفاده از داده واقعی چهار پروژه با شرایط متفاوت، روش های مذکور مورد استفاده قرار گرفتند.